Byggeplaner eller annet behov for strøm?

 

Kontakt oss dersom du har byggeplaner eller annet behov for midlertidig strøm innenfor Rakkestad Energi sitt konsesjonsområdet.

Rakkestad Energi leier ut byggestrømskap, et midlertidig anlegg som benyttes av utbygger/entreprenør/arrangør for uttak av strøm i en bygge-/anleggsperiode, eller ved et enkeltstående arrangement. Midlertidig uttak er kjennetegnet med at de er tidsbegrenset. Ofte brukes byggestrømskap inntil den permanente installasjon i bygget kan tilknyttes distribusjonsnettet, og/eller anleggsperioden er avsluttet.

Se bestilling under Nett