Bestilling og oppsigelse av nettleie

Ved endringer i ansvarlig for nettleie forlanger vi å få en skriftlig og signert melding om dette for å unngå misforståelser og feil.
Kunden som abonnementet er registrert på må påse at skjemaet blir sendt til Rakkestad Energi.

 

Skjema hentes her.