Fakta om din strøm

Strømmen i våre hjem er sammensatt av 5 kostnadselementer:

Strøm
Strømmen kan kjøpes fritt fra kraftmarkedet hvor kunden selv kan velge leverandør. I sitt påslag må kraftleverandøren dekke inn lovpålagt kostnad for el-sertifikater.  

Nettleie
Nettleien er den prisen Rakkestad Energi som netteier tar for å transportere kraften frem til deg som forbruker.
Nettleien er regulert av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)

Forbrukeravgift
Forbrukeravgiften er 16,58 øre/kWh + mva. (20,73 øre/kWh) gjeldene fra 1.8.2017
Næringskunder som har fritak betaler for tiden en redusert avgift på 0,48 øre eks mva.

Enova avgift
Avgiften er for tiden 1 øre/kWh eks mva. for husholdnings- og fritidskunder. Næringsdrivende må betale et fastbeløp på kr. 800,- pr. abonnement pr år eks mva.

Merverdiavgift
Kommer i tillegg.

Spesielle bestemmelser:

  • Kunder som ikke har betalt ved forfall, ilegges morarente 8,50 % pa.
  • Ved stenging påløper et gebyr på kr. 1.600,- + mva
  • Varsel ved for sen betaling belastes med et gebyr på kr. 70,-.