Fakta om din strøm

Strømmen i våre hjem er sammensatt av 5 kostnadselementer:

Strøm
Strømmen kan kjøpes fritt fra kraftmarkedet hvor kunden selv kan velge leverandør. I sitt påslag må kraftleverandøren dekke inn lovpålagt kostnad for el-sertifikater.  

Nettleie
Nettleien er den prisen Rakkestad Energi som netteier tar for å transportere kraften frem til deg som forbruker.
Nettleien er regulert av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)

Forbrukeravgift/Elavgift
Forbrukeravgiften er en statlig avgift som fastsettes årlig i statsbudsjettet for året. Det er stor på forskjell på avgift til privat og næring som driver produksjonsvirksomhet.
Næringskunder med næringskode mellom 10 og 33 kan ha krav på redusert sats eller fritak for avgiften. 
 
Enova avgift
Avgiften er for tiden 1 øre/kWh eks mva. for husholdnings- og fritidskunder. Næringsdrivende må betale et fastbeløp på kr. 800,- pr. abonnement pr år eks mva.

Merverdiavgift
Kommer i tillegg.

Spesielle bestemmelser:

  • Kunder som ikke har betalt ved forfall, ilegges morarente 8,75 % pa.
  • Ved stenging påløper et gebyr på kr. 1.600,- + mva
  • Varsel ved for sen betaling belastes med et gebyr på kr. 70,-.