Flytting av abonnement

Alle kunder er ansvarlig for sitt abonnement til det blir sagt opp. Husk derfor å lese av måleren og gi melding til oss om dette når du flytter. Videre må vi ha opplysning om hvem som overtar anlegget etter deg. Fyll ut et ferdigtrykket skjema, og vær nøyaktig med navn- og adresser. Skjemaet må underskrives.

Skjema for opphør/ny kunde

Forsinkelsesrenter, inkasso:
Ved betaling etter forfall beregnes morarenter etter gjeldende regler.
Ved utsendelse av purre- og inkassovarsel kreves et gebyr ifølge inkassoloven