Uttrykning utenom ordinær arbeidstid

Ved utrykning utenom ordinær arbeidstid kan kunden bli belastet for utgifter forbundet med utrykningen, avhengig av årsak.

Ordinær arbeidstid er mellom 07:00 og 15:00