NIBIO Apelsvoll
NIBIO Apelsvoll

Solceller i landbruket

På en gård kan det være lønnsomt å installere solceller for å forsyne gården med strøm siden driften også kan ha stort energibehov i sommerhalvåret. Det er selvsagt viktig at produksjonen på gården har et energiforbruk og forbruksmønster som lar seg erstatte med solenergi. Det anbefales derfor å gjøre en kartlegging av nettopp dette gjennom året. På denne måten vil man kunne gjøre en vurdering om en investering i solenergi vil være lønnsomt over tid.

Hvis resultatet blir at det er ønskelig med et solcelleanlegg på gården, vil store takflater gi gode mulighter til å bygge ut et effektivt anlegg. Man kan gå for en full installasjon med en gang, eller starte litt mer forsiktig og deretter utvide i årene som kommer. Et solcelleanlegg er modubasert og dermed også skalérbart.

For landbruk og industri tilbyr vi skreddersydde anlegg som er tilpasset behovet på gården i tillegg til at montasjesystemet velges og dimesjoneres utifra taket der anlegget skal installeres.

Hvorfor solenergi

Energiforbruket i verden øker og det medfører et stadig behov for utbygging av kraftnettet. I tillegg har elektrisk kraft blitt en vare som omsettes på internasjonale kraftbørser og dermed driver de historiske lave kraftprisene i Norge oppover. 

Dette i tillegg til synkende priser på solcelleanlegg gir styrket motivasjonen for å være mer selvforsynt av elektrisk energi. Dermed blir avkastningen på en investering i solcelleanlegg stadig bedre sammenlignet med hva man får ved å sette tilsvarende beløp i banken.

Solforholdene i Norge er faktisk gode for bruk av solenergi. I Sør-Norge er solinnstrålingen på samme nivå som i Nord-Tyskland og i tillegg er en lavere temperatur med på å øke virkningsgraden på panelene. Dette gjør at forholdene i Norge er godt egnet for solenergi.

Dermed kan en solrik vinterdag i Norge gi bedre effekt enn en varm sommerdag i Milano.

Valg av takflate

Ved valg av tak der du ønsker å montere anlegget bør du velge en mest mulig sørvendt takflate. Denne bør også være uten skygge fra trær eller andre bygninger. Kun en mindre skygge har en negativ effekt på hele solcelleanlegget så dette bør unngås.

Hvis du har størst forbruk om formiddagen eller ettermiddagen kan et øst- eller vestvendt anelgg være best egnet.

Før du installerer et anlegg på taket må du sjekke om restlevetiden på taket samsvarer med panelenes levetid. Du må også gjøre en vurdering av bæreevnen til takkonstruksjonen om denne tåler vekten av solcelleanlegget inklusiv snølast.

Støtteordninger

ENOVA gir ikke støtte til installasjon av solcelleanlegg til næringsformål. Men det er mulig å søke støtte Innovasjon Norge hvis solcelleanlegget installeres i kombinasjon med et biobasert gårdsvarmeanlegg. Da kan du få dekket intill 35% av investeringen med en øvre grense på 1 mill. kr.

Les mer på Innovasjon Norges sider her

Salg av overskuddsstrøm

Rakkestad Energi AS tilbyr å kjøpe all overskuddsstrøm fra solcelleanlegget til gjeldende områdepris på Nord Pool Spot (spotpris).

Noen strømleverandører tilbyr opp mot 1 kr/kWh, men dette er da som regel begrenset oppad til 5000 kWh årlig. 

Les mer om plussavtale her

 

Jatakk! Jeg ønsker å bli kontaktet angående solcelleanlegg