Plusskunde

Hva er en plusskunde?

Enkelt forklart er en plusskunde en kunde som på tider av året produserer mer strøm enn kunden selv forbruker - Eksempelvis en kunde som i tillegg til elektrisk energi har solcellepanel på taket.

Fakta om plusskundeordningen

  • En plusskunde har sin egen produksjonsenhet, og bruker egenprodusert strøm til delvis å dekke eget forbruk.

  • Når man produserer mindre strøm enn det man forbruker, kjøper man det som trengs fra sin strømleverandør og betaler nettleie for transporten.

  • I perioder der man produserer mer enn til eget forbruk, mates overskuddsproduksjonen tilbake i Rakkestad Energi sitt distribusjonsnett. AMS måleren regulerer dette automatisk og reverserer forbruket tilsvarende produksjonen.

  • Rakkestad Energi kjøper plusskundenes overskuddsproduksjon etter den til en hver tid gjeldende områdepris på Nord Pool Spot (spotpris) time for time hvis produksjonen er større enn totalforbruket.

  • Noen strømleverandører tilbyr opp mot 1 kr/kWh, men dette er da som regel begrenset oppad til 5000 kWh årlig.