Nettleiepriser fra 01.09.2022

Pris på nettleie for kunder med forbruk over 100 000 kWh pr år (N200)

Gjelder for både privat og næring

Nettleien består av flere ledd:

  • Energiledd: Pris pr kilowatt time
  • Effektledd: Avregnes etter anleggets høyeste effekt pr måned
  • Fastledd: Fastbeløp pr mnd
  • Reaktiv effektledd: Avregnes etter anleggets høyeste reaktive timesverdi pr måned som overstiger 30% av aktiv effekt.
  • Avgifter: Forbrukeravgift, enovaavgift og mva


Energileddeks mvainkl mva
Vinter (november - mars)12,0015,00øre/kWh
Sommer (april - oktober)10,00 12,50øre/kWh


Effektleddeks mvainkl mva

Vinter (november - mars)

70,0087,50kr/kW/mnd
Sommer (april - oktober)35,00

43,75

kr/kW/mnd


Fastleddeks mvainkl mva
Fastbeløp pr mnd600750kr/mnd


Reaktiv effekteks mvainkl mva
Vinter (november - mars)

35

43,75

kVAr/mnd
Sommer (april - oktober)1822,5kVAr/mnd


Avgiftereks mvainkl mva
Forbrukeravgift 202215,4119,26øre/kWh
Forbrukeravgift 202315,8419,80øre/kWh
Forbrukeravgift januar - mars 20239,1611,45øre/kWh
Forbrukeravgift lav sats*0,5460,682øre/kWh
Enovaavgift privat1,001,25øre/kWh
Enovaavgift næring8001000kr/år

* Gjelder for næringskunder med næringskode 05-33 - les mer her
Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter


Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endring i prisene under oppdatering av siden