Nettleiepriser fra 01.07.2022

Pris på nettleie for kunder med forbruk under 100 000 kWh pr år (N100H)

Gjelder for både privat og næring

Nettleien består av tre ledd:

  • Energiledd: Pris pr. kilowatt time du bruker
  • Fastledd: Bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste toppene forrige måned. Se trinn under
  • Avgifter: Forbrukeravgift, Enovaavgift og mva

Energiledd

Periodeeks mvainkl mva
Dag

27,40

34,25

øre/kWh
Natt og helg22,4028,00øre/kWh


  Dag = kl 06:00-22:00
  Natt = kl 22:00-06:00
  Helg = lørdag og søndag

Fastledd

Gjennomsnittet av de tre timene (ulike døgn) du hadde høyest forbruk forrige måned avgjør hvor mye du skal betale i fastbeløp påfølgende måned
Var gjennomsnittet for de 3 timene 8 kW, havner du i trinn 5-10 kW og skal betale kr 450,- (inkl mva). Fastleddet vil derfor ikke være likt hver måned slik som tidligere

De fleste privatkunder vil havne i de tre første trinnene.

Trinneks mvainkl mva
0-2 kW

220

275

kr/mnd
2-5 kW

300

375

kr/mnd
5-10 kW

360

450

kr/mnd
10-15 kW

525

656

kr/mnd
15-20 kW

675

844

kr/mnd
For kunder med høyere timesmaks:
20-25 kW

830

1038

kr/mnd
25-50 kW13501688kr/mnd
50-75 kW

2000

2500

kr/mnd
75-100 kW

3000

3750

kr/mnd
100 - 150 kW

4000

5000

kr/mnd
150 - 200 kW50006250kr/mnd
200 kW og oppover60007500kr/mnd

Avgifter

Statlige avgifter

eks mva

inkl mva
Forbruksavgift 2022

15,41

19,26

øre/kWh
Forbruksavgift 202315,8419,80øre/kWh
Forbruksavgift januar-mars 20239,1611,45øre/kWh
Forbruksavgift lav sats*0,5460,682øre/kWh
Enova Privat1,00

1,25

øre/kWh

Enova Næring

8001000kr/år

* Gjelder for næringskunder med næringskode 05-33 - les mer her
Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter


Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endring i prisene under oppdatering av siden