Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer» fastsatt av N.V.E. med hjemmel i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 § 7-1, gitt i medhold av Energiloven.

Nye nettleiepriser gjeldene fra 01.07.2022


Spesielle bestemmelser

  • Kunder som ikke har betalt ved forfall, ilegges forsinkelsesrenter etter offentlige satser
  • Varsel ved for sen betaling belastes med gebyr etter offentlige satser
  • Gjenåpning etter stengning i arbeidstiden kr 2000,- (inkl mva)
  • Ny måler uten kommunikasjonsenhet kr 156,25,- kr/mnd (inkl mva)