Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer» fastsatt av N.V.E. med hjemmel i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 § 7-1, gitt i medhold av Energiloven.Ny nettleie 2022

I 2021 vedtok regjeringen at ny nettleie skulle innføres fra 01.01.2022. Dette ble i desember 2021 bestemt utsatt inntil videre, og Rakkestad Energi viderefører eksisterende modell.
Selv om ordningen er utsatt oppfordrer vi alle våre kunder til å bli bevist på sitt eget forbruket da det forventes at ny modell skal tas i bruk i løpet av 2022

Med den nye nettleiemodellen vil du få muligheten til å påvirke nettleieprisen ved å flytte noe av strømforbruket ditt til tider på døgnet hvor belastningen i strømnettet ikke er så stor. Endringen gjelder i hovedsak for privathusholdning og liten næring med forbruk under 100000 kWh.