Rakkestad Energi kan fra 1. oktober redusere nettleien ytterligere for alle kundegrupper. Dette skyldes at vi har fått kompensert for tap i nettet fra Statnett sine flaskehalsinntekter, og en effektiv drift målt mot NVE sin regulering.

Nye nettleiepriser gjeldene fra 1. oktober 2023

Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer» fastsatt av N.V.E. med hjemmel i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 § 7-1, gitt i medhold av Energiloven.