Når du skal bygge nytt hus, hytte eller næringsbygg er det viktig å planlegge strømtilførsel på et tidlig tidspunkt. For å få rett dimensjon på inntakskabler, trekkerør og jording er det viktig å ta kontakt med både nettselskap og elektroinstallatør tidlig i planleggingsfasen. Grøfter for inntakskabel og jording er også noe av det første du må tenke på.

I bolig- og fritidsbygg skal det være felles utvendig tilknytningsskap for strøm og fiber. Det er her måleren skal monteres. Det er naturlig at entreprenøren som er på stedet brukes til etablering av kabelgrøft fram til tilknytningsskapet. Nettselskapet leverer inntakskabel og kopler til denne. Det varierer om det er entreprenør eller nettselskap som legger selve kabelen.

Ønsker du å knyte deg til nettet, er framgangsmåten slik:

  • Ta kontakt med en godkjent installatør til å forestå den elektriske installasjonen. Det er installatøren som skal sende en forhåndsmelding til oss før arbeidet starter. Denne meldingen skal inneholde de viktigste detaljene om deg som kunde og nødvendige data om installasjonen som er nødvendig for å behandle søknaden.
  • Kostnaden med nødvendig etablering eller forsterking av strømnettet må dekkes av kunde. Denne kostnaden kalles anleggsbidrag og blir regnet ut etter gjeldene regler
  • Det er viktig at vi får returnert signert avtale og aksept av kalkulert kostnad før vi starter på arbeidet med tilkoplingen.
  • Når installasjonsarbeidet er ferdig og klart for tilknytning, sender installatøren en ferdigmelding til oss.
  • Vi monterer måler, kopler til anlegget, og sender faktura på tilknytning.