Har du ikke fått SMS?

Før en planlagt strømstans sendes det ut varsel pr SMS til berørte kunder. Det er du som kunde som er ansvarlig for å oppdatere kontaktinformasjon slik at vi får sendt ut varsel til rett mobilnr.
Har du ikke mottatt SMS ved planlagt strømstans - så har ikke vi rett kundeinformasjon. For å oppdatere din informasjon kan du logge deg inn på min side eller send inn skjema under
(Vi kan dessverre ikke registrere mer enn et telefonnummer pr kunde)