Har du ikke fått SMS?

Før en planlagt strømstans sendes det ut varsel pr SMS til berørte kunder. Det er du som kunde som er ansvarlig for å oppdatere kontaktinformasjon slik at vi får sendt ut varsel til rett mobilnr.
Har du ikke mottatt SMS ved planlagt strømstans - så har vi desverre ikke rett kundeinformasjon.
Du kan logge inn på "min side" for å oppdatere, eller ring oss så skal vi få rettet!
(Vi kan dessverre ikke registrere mer enn et telefonnummer pr kunde)