Melding om installasjonsarbeid opprettes, behandles og sendes elektronisk via nettsiden Elsmart   

Det gjelder om du skal melde:

 • Ny installasjon
 • Nytt anlegg
 • Utvidelse og endring av overbelastningsvern/hovedsikring
 • Arbeid i målepunkt
 • Bruksendring
 • Tilknytning egen byggekasse

Fremgansmåte:

 • Installatør oppretter og sender forhåndsmelding om installasjonsarbeid.
 • Rakkestad Energi (RE) mottar og behandler forhåndsmeldingen. Hver enkelt melding blir påført detaljer fra oss som nettselskap, og blir sendt tilbake til installatør som godkjent eller avvist.
 • Avviste meldinger begrunnes av netselskapet.
 • Godkjent forhåndsmelding tillater installatør å utføre respektive jobb som beskrevet i meldingen.
 • Installatør gjør eventuelle avtaler med Rakkestad Energi, etter nettselskapets beskrivelse i den godkjente forhåndsmelding, og sender ferdigmelding til RE. Ferdigmeldingen må inneholde ytterligere detaljer som datoer, kontaktpersoner og eventuelle forbehold.
 • Vi mottar og behandler ferdigmeldingen og sørger for å levere/bestille stikklednings-/måler-arbeide.
 • Installatør og nettselskapet utfører arbeide etter avtale.


Elsmart registrering for installatør.

 • Det er viktig at du registrerer ditt firma som bruker elektronisk meldingshåndtering i Elsmart.no.
 • For å kunne ta i bruk Elsmart må det benyttes fremgangsmåte forklart på Elsmarts hjemmesider. Dette innebærer ingen kostnader for installatøren.