Nettselskapene har tilknytningsplikt ovenfor kunder som som vil ta ut strøm, samt eksisterende kunder som ønsker å øke inntaket.
For å få tilknytning må det være ledig kapasitet til produksjon eller forbruk på alle nettnivåer i kraftsystemet. Dette må avklares med nettselskapet.

På kort tid har mengden forespørsler om tilknytning til strømnettet økt flere steder i Norge, og i Rakkestad Energi sitt området er det steder hvor det er begrenset nettkapasitet for nye, større etableringer.

Ta kontakt med oss i god tid hvis du planlegger å bygge nytt, ønsker å utrede tilgjengelig kapasitet til dine planer eller har behov for mer strøm til eksisterende anlegg. Det er viktig at vi får nødvendig informasjon om hva dere trenger tidlig, for det kan ta tid å forsterke strømnettet hvis det ikke er nok kapasitet i eksisterende nett.