Skal du bygge ut et boligområde eller hyttefelt, bygge næringsbygg eller få strøm til hurtiglading av biler osv, er det ekstra viktig å ta kontakt i god tid. Når vi får en slik henvendelse, så må vi vurdere om det er ledig kapasitet i strømnettet eller om det er behov for utbedring. Er det behov for tiltak, så kan det ta tid å få det på plass.

Prosjekter over 1 MW eller 4 GWH

Her er en oversikt over viktige milepæler i prosessen:

 1. Kunde sender forespørsel
  Kunde må kontakte Rakkestad Energi om konkret behov for kapasitet i nettet ved å sende inn Forespørsel om tilknytning av større innmatings- og uttakskunder
  Forespørselen skal minimum inneholde følgende informasjon for å bli tildelt en plass i køen:
  a) Kontaktinformasjon til kunde
  b) Ønsket maks effekt og eventuelt opptrappingsplan med tidsangivelser (måned/år)
  c) Type forbruk eller produksjon (solcellepark, industribygg, leilighetskompleks eller lignende)
  d) Anleggets beliggenhet
 2. Vurdering av om tilknytning er driftsmessig forsvarlig
  Rakkestad Energi gjør en innledende vurdering av om tilknytningen er Driftsmessig Forsvarlig, dvs. om det er kapasitet til å koble til det omsøkte effektbehovet i Rakkestad Energi sitt eksisterende nett. Kunden vil også få informasjon om det er kø på kapasiteten i området allerede. Dersom kunden har oppgitt tilstrekkelig informasjon, gjøres denne vurderingen vederlagsfritt.
 3. Uforpliktende kostnadsestimat
  Dersom den innledende vurderingen viser at det er Driftsmessig Forsvarlig eller det er rimelig avklart hvilke tiltak som må gjøres, får kunden også et uforpliktende kostnadsestimat. Det vil variere ut ifra nettsituasjonen om kunden mottar det uforpliktende kostnadsestimatet i samme svar som pkt. 2, eller om Rakkestad Energi trenger noe lengre tid til å presentere dette.
 4. Prosess frem til reservasjon av kapasitet – modenhetsvurdering benytter vi dette modenhetskriterier fra bransjen 
  (Energidepartementet gjennomfører en høring på dette og endringer kan komme). Hvis kunden ønsker å gå videre, og oppfyller kriteriene for modenhet, inngås en avtale hvor kunden dekker kostnader for videre utredning og detaljplanlegging som inngår i anleggsbidraget. Dette punktet gjelder ikke for prosjekter som er definert som «vanlige strømkunder». Kunden må forplikte seg til fremdriften gjennom inngåelse av avtale med Rakkestad Energi.  
 5. Oppfølging av fremdrift
  Rakkestad Energi følger jevnlig opp kundens fremdrift. Dersom kunden på et tidspunkt ikke ønsker å gå videre, ikke følger avtalt fremdrift eller betaling, kravene til modenhet etter Rakkestad Energi sin vurdering ikke lengre er oppfylt, eller lignende, har Rakkestad Energi rett til å fjerne kundens reservasjon av kapasitet/ta kundens prosjekt ut av køen. Reservert kapasitet vil da fristilles til andre kunder, slik at disse rykker frem i køen.