Strømstøtteordningen innebærer at husholdningskunder får tilbakebetalt et beløp per kWh som tar utgangspunkt i gjennomsnittsprisen per måned på den nordiske kraftbørsen (NordPool). Dersom gjennomsnittsprisen på kraftbørsen overstiger 70 øre per kWh, vil du få tilbakebetalt en andel av differansen mellom gjennomsnittsprisen på kraftbørsen og 70 øre per kWh.
Denne andelen er 90% fra september 2022 (55% for desember 2021 og 80% for jan-august 2022)

Det tilbakebetalte beløpet er knyttet til strømforbruket ditt, og vil være det samme uavhengig av hvilken strømavtale du har.

  • Får du strøm og nettleie på èn faktura fra strømleverandør, blir strømstøtten trukket fra på faktura.
  • Får du to fakturaer, en for strøm og en for nettleie, vil du få strømstøtten trukket fra på nettleieregningen, og evntuelt tilgodebeløp vil bli utbetalt fra Rakkestad Energi

Ordningen er bestemt å vare til og med mars 2023

Støttesatser for NO1

GjennomsnittsprisStøttesats
Februar114,88 øre/kWh50,49 øre/kWh
Januar126,59 øre/kWh63,66 øre/kWh
Støttesatser for 2022

Støttesatser for NO1

GjennomsnittsprisStøttesats
Desember268,68 øre/kWh223,51 øre/kWh
November112,57 øre/kWh47,89 øre/kWh
Oktober131,85 øre/kWh69,58 øre/kWh
September358,69 øre/kWh324,77 øre/kWh
August344,29 øre/kWh274,29 øre/kWh
Juli166,90 øre/kWh96,90 øre/kWh
Juni150,19 øre/kWh80,19 øre/kWh
Mai164,97 øre/kWh94,97 øre/kWh
April174,00 øre/kWh104,00 øre/kWh
Mars187,04 øre/kWh117,04 øre/kWh
Februar120,54 øre/kWh50,54 øre/kWh

Januar

140,63 øre/kWh

70,63 øre/kWh

Desember177, 13 øre/kWh73,65 øre/kWh

Jordbruk og veksthusnæring
Vil få støtte, men dette administreres via Landbruksdirektoratet og ikke av Rakkestad Energi. Les mer på landbruksdirektoratet her
Lag og foreninger

Vil få støtte. Les mer om ordningen på Rakkestad Kommune sine sider

Hytte eller fritidsbolig er ikke under kompensasjonsordningen, og kunder vil ikke motta kompensasjon for strømforbruket på den adressen.
For de som bor fast i fritidsbolig har olje og energidepartementet fastsatt endringer fra januar 2023, for ytterligere informasjon les mer på sidene til NVE 

For mer informasjon om støtteordningen:
Spørsmål og svar om strømstøtte for høye strømpriser - NVE