Strømstøtteordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt et beløp per kWh som tar utgangspunkt i gjennomsnittsprisen per måned på den nordiske kraftbørsen (NordPool). Dersom gjennomsnittsprisen på kraftbørsen overstiger 70 øre per kWh, vil kunden få tilbakebetalt en andel av differansen mellom gjennomsnittsprisen på kraftbørsen og 70 øre per kWh.
Denne andelen er 80 % (55 % for desember 2021)

Det tilbakebetalte beløpet er knyttet til strømforbruket ditt, og vil være det samme uavhengig av hvilken strømavtale du har.

Ordningen er bestemt å vare til og med mars 2023

Støttesatser for NO1

GjennomsnittsprisStøttesats
April174,00 øre/kWh104,00 øre/kWh
Mars187,04 øre/kWh117,04 øre/kWh
Februar120,54 øre/kWh50,54 øre/kWh

Januar

140,63 øre/kWh

70,63 øre/kWh

Desember177, 13 øre/kWh73,65 øre/kWh


Jordbruk og veksthusnæring
Vil få støtte, men dette administreres via Landbruksdirektoratet og ikke av Rakkestad Energi. Les mer her
Lag og foreninger

Vil få støtte. Les mer på Rakkestad Kommune sine sider 

Hytte eller fritidsbolig er ikke under kompensasjonsordningen, og kunder vil ikke motta kompensasjon for strømforbruket på den adressen.