I forbindelse med utbetaling av strømstøtte, er boligselskap definert som en fellesbetegnelse for borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke seksjonerte boligsameier.

Trenger mitt boligselskap å søke om støtte?

Boligselskapet trenger ikke søke om å få utbetalt støtte. Støtten utbetales automatisk av nettselskapet, uavhengig av hvilken strømleverandør og strømavtale dere har.
Strømstøtten vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Hvordan beregnes strømstøtten

Boligselskapene mottar støtte for felles strømforbruk nettselskapet har registrert i boligselskapets målepunkt. Dette omfatter ikke forbruk målt av beboernes egen måler.

Hvilket ansvar har boligselskapene selv?

Boligselskapene har et ansvar for selv å kontrollere om de har fått utbetalt for mye støtte. Om det er tilfellet, har de en plikt til å melde dette til nettselskapet.

Boligselskapet må melde til nettselskapet dersom mer enn 20 % av oppvarmet areal benyttes av andre en boligselskapets husholdninger.

Boligselskapet må melde tilbake til nettselskapet dersom deres samlede forbruk er høyere enn 5 000 kWh per boenhet per måned. Forbruk målt av boenhetens egen strømmåler kommer i tillegg.

Nettselskapet justerer støttebeløpet i tråd med eventuelle innrapporteringer.

Hvor melde fra om feil?

Dersom du ser at det er utbetalt feil støtte, eller at deres boligselskap ikke har mottatt støtte ber vi om at dere tar kontakt så snart som mulig.
Send mail til post@rakkestadenergi.no med følgende informasjon:
- Navn og org.nr
- Målepunkt ID/målernummer det gjelder
- Hva er feil eller mangler

Reguleringsmyndigheten for energi kan kreve at boligselskapet utleverer informasjon som er relevant for å vurdere om det er utbetalt for mye støtte.

Reguleringsmyndigheten for energi kan kreve stans i utbetalingen av støtte eller kreve hel eller delvis tilbakebetaling av utbetalt stønad, dersom boligselskapet nekter å utlevere informasjon eller urettmessig har mottatt stønad.