Velkommen til Rakkestad Energi AS

Rakkestad Energi AS er et nettselskap.
Vi står for drifting og vedlikehold av strømnettet i Rakkestad Kommune. Det omfatter både høyspenningsnettet som overfører strømmen, og lavspentnettet som fordeler strømmen til den enkelte kunde. Nettvirksomheten omfatter ca. 4700 målepunkter innenfor kommunen.
Vi holder til på industriområdet i Rakkestad sentrum, og er til sammen 13 ansatte

Våre eiere er Rakkestad kommune med 67 % og Elvia AS med 33%

Min side

- Følg med på forbruket ditt
- Hold kontroll på kostnadene
- Se originale fakturaer fra Rakkestad Energi

Varmepumpe

Hvorfor varmepumpe?
- Du sparer penger på oppvarming
- Miljøvennlig
- Komfortabelt innemiljø
- Øker verdien på boligen

Aktuelt fra Rakkestad Energi

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor betaler jeg nettleie?

Nettleie er det du betaler for at strømmen du bruker skal transporteres til boligen din. For å kunne bruke strøm er du nødt til å betale for to produkter; strøm og nettleie. Det faktiske strømforbruket ditt kjøper du fra strømleverandøren du har valgt, mens nettleien for frakt av strømmen betales til nettselskapet som eier strømnettet der du bor. Det finnes kun én leverandør innenfor hvert geografiske område, og du kan derfor ikke velge hvilket nettselskap du betaler nettleie til.

Hvorfor er nettleien så dyr?

Nettleie går til å dekke blant annet kostnadene for å transportere strømmen til boligen din, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og statlige avgifter. De statlige avgiftene fastsettes av staten. Nesten 50 % av nettleien er statlige avgifter

Nettleien er høyere enn kraftprisen, det må være noe galt?

Nettleie og kraftpris fastsettes stort sett uavhengig av hverandre, dvs våre tapskostnader påvirkes av kraftprisen, og på den måten påvirkes nettleien til en viss grad. Rammen for Nettleie fastsettes av NVE, mens kraftpris er markedsbasert, hvor tilbud og etterspørsel er avgjørende. Dette skulle bety at Nettleie varierer i liten grad, mens kraftprisen som kjent kan variere med flere hundre prosent. Av den grunn vil kraftprisen variere så mye at den både er laver og høgere enn Nettleie.

Jeg skal flytte. Hva gjør jeg med avtalen?

Ved oppsigelse eller bestilling av nettleie kan du fylle ut skjema her