Velkommen til Rakkestad Energi AS

Rakkestad Energi AS er et nettselskap.
Vi står for drift og vedlikehold av strømnettet i Rakkestad Kommune. Det omfatter både høyspenningsnettet som overfører strømmen, og lavspentnettet som fordeler strømmen til den enkelte kunde. Nettvirksomheten omfatter ca. 4800 målepunkter innenfor kommunen.
Vi holder til på industriområdet i Rakkestad sentrum, og er til sammen 12 ansatte

Våre eiere er Rakkestad kommune med 67 % og Elvia AS med 33%