Jordfeil er når det er en uønsket elektrisk forbindelse mellom en strømførende del og jord.

Dette kan føre til farlige situasjoner, ikke bare for deg men også i andre elektriske anlegg i nabolaget ditt. Bruk av anlegg med jordfeil vil kunne forårsake ulemper og farer med liv og helse for alle kunder tilknyttet samme transformatorkrets. Derfor må jordfeil utbedres så raskt som mulig.

Hvordan oppstår jordfeil?

Jordfeil oppstår når det er en svikt i ulike deler av det elektriske anlegget, eller i utstyr som er koblet til, som for eksempel varmekabler, lysrørarmaturer, varmtvannsberedere, komfyrer, frysere, utvendige skjøteledninger osv. 

Slike feil kan også komme og gå avhengig av hva slags utstyr som til enhver tid er i bruk, termostater som kobler ut og inn, fuktighet som varierer med temperaturer, vær og årstider osv.
Dette gjør at jordfeil kan være utfordrende å lokalisere.

Utbedring av jordfeil

Oppdager du jordfeil, eller du får melding fra Rakkestad Energi om utbedring må du ta kontakt med en elektriker og få utbedret feilen så raskt som mulig.

I standard tilknytningsvilkår § 7 er forholdet mellom nettselskapet og eier/bruker av den elektriske installasjon som er tilknyttet distribusjonsnettet regulert. Ved brudd på avtalevilkårene kan nettselskap foreta frakobling av anlegg uten nærmere varsel dersom installasjonen er farlig, installasjonen behøver øyeblikkelig utbedring, bruk kan medføre skade eller ulemper for kunder, nettselskap eller andre. 

Hvordan beskytte seg mot jordfeil

Best beskyttelse mot jordfeil oppnås imidlertid ved bruk av jordfeilbrytere som automatisk kobler ut strømmen ved en jordfeil. I nyere sikringsskap er dette vanlig, men mange eldre sikringsskap har ikke jordfeilbryter.

Les mer om jordfeil på elsikkerhetsportalen