Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt (§ 8-1.)

I henhold til energiloven skal nettselskapene i Norge opptre nøytralt overfor kraftleverandører og sluttbrukere.

Dette gjelder informasjon rundt valg av strømleverandører, hvilke strømleverandører som tilbyr gjennomfakturering, måling og tilknytning til nettet, valg av faktureringsrutiner med mer. Det innebærer blant annet at Rakkestad Energi som nettselskap ikke har lov å anbefale en strømleverandør til en kunde, men skal henvise kunder til en nøytral oversikt over alle strømleverandører som kan velges i vårt nettområde.