Strømbruddskart

Strømbrudd vises som røde merker på kartet. Grått merke markerer planlagt strømstans

Planlagt strømstans