Strømbruddskart

Strømbrudd vises som røde merker på kartet. Grått merke markerer planlagt strømstans

Planlagt strømstans

Sted Dato Tid

Elnesveien, Strykerveien, Julsrudveien

28.11.2022

09:00 - 12:00

Pga arbeid i strømnettet vil det bli en strømstans mandag 28.11.22 ifra kl 0900 til ca kl 1200