1 juli 2022 ble det innført en ny prismodell for nettleie som skal bidra til å fordele belastningen på strømnettet mer jevnt over hele døgnet.
Blir vi smartere strømbrukere, kan vi redusere behovet for fremtidige utbygginger av strømnettet, og dermed holde nettleien lavest mulig.

Se video som forklarer ny nettleiemodell:


Hva betyr ny nettleie for deg

Hvordan den nye nettleien slår ut for deg avhenger av hvor mye strøm du bruker, og når på døgnet strømforbruket er på sitt høyeste.

Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Nettleien vil fremdeles bestå av to ledd, et energiledd og et fastledd (+ avgifter) Nytt fra 1 juli er at fastleddet har ulike trappetrinn.

  • Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid. Det vil også være rimeligere i helgene, når strømnettet er mindre belastet.
  • Fastleddet avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i forrige måneden. Det vil si gjennomsnittet av de tre timene i måneden du bruker mest strøm (i løpet av et døgn) utgjør hvilket fastleddstrinn du havner på. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere fastledd enn om du bruker mye strøm på én gang.

Ny nettleiemodell skal belønne kunder som klarer å jevne ut forbruket sitt og redusere toppene.

Det viktigste man gjør for å tilpasse seg den nye modellen er å bli mer bevist på eget strømforbruket. Kan man unngå å bruke alle strømkrevende apparater samtidig er mye gjort for å få ned toppene. For de med elbil kan det lønne seg å lade om natten.

min side kan du enkelt følge med på hvilken tid på døgnet du bruker mye strøm.