Avregning

Faktura lages på bakgrunn av faktiske forbruk. Forbruket belastes etterskuddsvis hver måned.
De fleste av Rakkestad Energi sine kunder har automatisk strømmåler, det vil si at man slipper å lese av måleren da forbruket blir registrert automatisk. Dersom du ikke har automatisk strømmåler må målerstand sendes inn for å få riktig faktura.

Let's Pay - betalingspåminnelse

Har du mottatt en SMS fra Lets Pay med Rakkestad Energi som avsender? SMS’en er helt trygg å åpne!
Det er en elektronisk betalingspåminnelse til privatkunder via Lets Pay og Kredinor som sendes ut noen dager etter forfall

Slik fungerer det:

1. Du mottar SMS vedrørende din ubetalt faktura 6-9 dager etter forfall
2. Klikk på linken i SMS for å komme direkte til betalingsvindu hvor du kan betale fakturaen i sin helhet
3. Klikk på knappen “gå til betaling” og du kommer direkte til betalingsmetode
4. Velg betalingsmåten “betalingskort” eller “Vipps”
5. Fyll inn infoen vi trenger og trykk fortsett. Du får deretter bekreftelse på at betalingen er mottatt!

Kredinor

Vi benytter Kredinor som samarbeidspartner. De vil følge opp ubetalte krav

Har vi ikke mottatt betaling innen 14 dager etter forfall, går kravet videre til purring. Denne inneholder samtidig et varsel om stenging av strømmen etter ytterligere 14 dager. Stenging kan derfor iverksettes 28 dager etter fakturaforfall uten ytterligere varsel.

Ved for sen betaling beregnes renter og gebyrer etter gjeldene lovverk.

Stengt anlegg

Dersom anlegget har blitt stengt grunnet manglende betaling, må innbetaling i sin helhet dokumenteres før gjenåpning
Gjenåpning utføres i normal arbeidstid

Gebyret for gjenåpning er kr 1600 (eks mva)Har du spørsmål i forhold til faktura, betalingspåminnelse eller Lets Pay er det bare å ta kontakt med oss