Det er Rakkestad kommune som er eier av gatelys langs kommunale veier, og har også da ansvaret for drift og vedlikehold av disse.

Rakkestad kommune er avhengig av tilbakemeldinger fra innbyggerne i kommunen om mørke strekninger, mørke pærer, nedrevne gatelyskabler, skjeve eller skadede stolper etc. for å kunne vedlikeholde og rette opp feil og mangler.
Mørke gatelys, feil og mangler kan meldes til Rakkestad kommune via "Gata mi", postmottak@rakkestad.kommune.no eller på tlf. 69 22 55 00.

Når det gjelder meldinger som angår RV22 Mysenveien/Haldenveien, RV111 Sarpsborgveien og FV124 Strømfossveien/Eidsbergveien, så kan Statens Vegvesen/Viken Fylkeskommune kontaktes på tlf. 175