Dersom en kunde opplever et strømbrudd som varer i 12 timer eller mer, har kunden krav på utbetaling fra nettselskapet. Størrelsen på utbetalingen avhenger av lengden på avbruddet. Kunden må selv fremme krav om utbetaling ved svært langvarig avbrudd til sitt nettselskap.

Satsene er som følger:


Erstatning ved avbrudd over 12 timer

kr 600

Erstatning ved avbrudd over 24 timer

kr 1400
Erstatning ved avbrudd over 48 timer (opptil 72 timer)
kr 2700

For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr. 1300 for hver ny påbegynt tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Kompensasjonsordningen har ikke til hensikt å være en erstatningsordning for faktiske kostnader som kundene opplever som følge av redusert leveringskvalitet. Dette reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler.

Ordningen om utbetaling ved svært langvarige avbrudd reguleres i kontrollforskriften 9A. NVE har også utarbeidet en veileder til ordningen.

NVE har laget en liste over spørsmål og svar for forbruker vedrørende strømbrudd og konsekvenser her.

Skjema for utfylling er lagret her