Husholdnings- og fritidsboligkunder har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer. Størrelsen på utbetalingen avhenger av lengden på avbruddet. 

Satsene for kompensasjon per målepunkt er som følger:

  • For husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time.
  • For fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.


En samlet årlig kompensasjon kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Kompensasjonsordningen har ikke til hensikt å være en erstatningsordning for faktiske kostnader som kundene opplever som følge av redusert leveringskvalitet. Dette reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler.

Ordningen om utbetaling ved svært langvarige avbrudd reguleres i kontrollforskriften 9A