Skal du jobbe i nærheten av høyspenningslinjer må du ta kontakt med Rakkestad Energi før du begynner!
- Ring
69 22 65 00 for avtale, og nærmere befaring.

Ved arbeid nær høyspenningslinjer er det en del forholdsregler som må tas. Rakkestad Energi har samlet disse i en hendig brosjyre.

Hvis kjøretøy berører høyspentlinje

Kommer kjøretøy i berøring med en høyspenningslinje skal du omgående:

- Varsle umiddelbart Rakkestad Energi 69 22 65 00 og trykk 1 for feilmelding.
- Sørge for at ingen kommer i nærheten av eller i berøring med kjøretøyet
- Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av

Dersom du på grunn av brann må forlate kjøretøyet:

- Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig
- Hopp ned på bakken med bena godt samlet
- Fjern deg fra kjøretøyet ved å hinke eller gå med korte skritt

Anleggs- og skogsmaskiner, transport, heise- og løfteoppdrag

Arbeider du med anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller andre redskaper som krever stor, fri høyde, må du undersøke om det finnes høyspentlinjer i nærheten av arbeidsstedet. Skal du arbeide nærmere enn 30 meter fra linjen, må du på forhånd kontakte Rakkestad Energi.

Trefelling

Trefelling i nærheten av høyspentlinjer skal foregå på en slik måte at farlige situasjoner ikke oppstår. Ta kontakt med oss når du skal felle trær nær Rakkestad Energi sine høyspentlinjer. Vi gir deg råd og vil sørge for at arbeidet kan utføres på en sikker måte, slik at skade ikke oppstår på personer eller anlegg. Ved anleggsoppdrag eller trefelling nær ved høyspentlinjer kontaktes vår driftssentral for avtale og nærmere befaring. Det er ikke lov å lagre tømmer, masser eller redskap nær eller under høyspentlinjer.

Graving

Husk alltid å spørre Rakkestad Energi om det er kabler i bakken der du skal grave og vi tar i mot bestilling av gratis kabelpåvisning.