Farlige forhold

Har du sett en strømledning på bakken, et åpent strømskap eller et tre som har falt over en strømførende linje? Dette er farlige forhold – hold avstand og meld fra til oss!

Skader på strømskap eller strømlinjer kan føre til livsfarlige situasjoner for mennesker og dyr.
Vi ønsker derfor at du melder fra til oss, slik at vi kan få fikset problemet så fort som mulig

Ring oss på tlf 69 22 65 00