Installatørmelding - Elsmart

Melding om installasjonsarbeid opprettes , behandles og sendes elektronisk via nettsiden Elsmart
Følgende arbeid krever melding om installasjonsarbeid:

  • Ny installasjon
  • Nytt målepunkt i eksisterende installasjon
  • Sammenslåing av anlegg
  • Arbeid i målepunkt
  • Arbeid i anlegget som endrer overbelastningsvernet (OV
  • Arbeid som bryter plombering
  • Flytting eller nedtak av måler
  • Tilkobling av solcelleanlegg/produksjonsanlegg

Det er viktig at du registrerer ditt firma som bruker elektronisk meldingshåndtering i Elsmart.no.
For å kunne ta i bruk Elsmart må det benyttes fremgangsmåte forklart på Elsmarts hjemmesider. Dette innebærer ingen kostnader for installatøren.

Rettemelding - DLE

Rakkestad Energi bruker Cubit Tilsyn som fagsystem for DLE
Rettemelding skal meldes inn her: