Rakkestad Energi AS er et nettselskap som ble stiftet i 1993 med Rakkestad Kommune som eneeier frem til 1999. I dag er eierandelene delt mellom Rakkestad kommune med 67% og Elvia med 33%.

Rakkestad Energi står for drifting og vedlikehold av strømnettet i kommunen, som omfatter både høyspenningsnettet som overfører strømmen og lavspentnettet som fordeler strømmen til den enkelte kunde. Nettvirksomheten omfatter ca. 4700 målepunkter innenfor kommunen.

Vi er 13 ansatte og holder til i Grenseveien 2 på industrifeltet i Rakkestad sentrum