Om nettleie

Hva er nettleie?

Nettleie er det du betaler for å ha tilgang til strøm i boligen din. Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt, og i tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen.

Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet.
Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder.

Nettap - hva betyr det for nettleien?

Når vi overfører strømmen, forsvinner noe av strømmen på veien. Dette kalles nettap. Slike tap er bestemt av fysiske lover og vil alltid oppstå ved transport av strøm. 
Normalt forsvinner rundt 10% av strømmen som fraktes via linjer og kabler i strømnettet, fra den produseres og mates inn i nettet, til den blir levert. 

For å dekke den tapte strømmen, må Rakkestad Energi kjøpe inn tilsvarende mengde strøm til markedspris. Denne kostnaden må beregnes som andre kostnader til drift og vedlikehold av nettet, og påvirker derfor nettleien til kunden i stor grad. 
Når strømprisene er høye, gir det økte kostnader for nettselskapene - og dessverre også for deg som kunde i form av økt nettleie.

Ny nettleiemodell fra 1 juli 2022 for kunder under 100 000 kWh

Mange strømkunder i Norge vil få ny nettleie fra juli 2022. Hvordan de nye prisene påvirker deg, avhenger av hvor mye strøm du bruker, hvor mye strøm du bruker samtidig og når på døgnet du bruker strøm

Les mer om ny nettleiemodell her