Om nettleie

Hva er nettleie?


Nettleie er det du betaler for å ha tilgang til strøm i boligen din. Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt, og i tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen.

Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder. (Kilde: NVE)

Ny nettleie fra januar 2022 - utsatt på ubestemt tid


I styremøte 20. desember ble det vedtatt å utsette innføring av ny nettleiemodell.
Denne var opprinnelig planlagt innført fra 1. januar 2022.
Rakkestad Energi viderefører eksisterende tariffer for alle kunder.
Vi håper med dette å ta bort den usikkerheten våre kunder har følt for ny modell, og hvilke konsekvenser det får for nettleien i en krevende tid med høye strømpriser.