Når du skal bygge nytt hus, hytte eller næringsbygg er det viktig å planlegge strømtilførsel på et tidlig tidspunkt. For å få rett dimensjon på inntakskabler, trekkerør og jording er det viktig å ta kontakt med både nettselskap og elektroinstallatør tidlig i planleggingsfasen. Grøfter for inntakskabel og jording er også noe av det første du må tenke på.

I bolig- og fritidsbygg skal det være felles utvendig tilknytningsskap for strøm og fiber. Det er her måleren skal monteres. Det er naturlig at entreprenøren som er på stedet brukes til etablering av kabelgrøft fram til tilknytningsskapet. Nettselskapet leverer inntakskabel og kopler til denne. Det varierer om det er entreprenør eller nettselskap som legger selve kabelen.

Søknad om kapasitet

I cirka 30 % av alle innsendte installasjonsmeldinger, blir det søkt om 3x63A. 25kW er kanskje det som trengs i dag på en enebolig med elbil-lader, men trenger en leilighet den samme kapasiteten?

Vi oppfordrer installatørene til å søke om kun den effekten kunden faktisk trenger

Rakkestad Energi har mål om å være kundens partner i elektrifiseringen og vi oppfordrer derfor installatørene til å søke om kun den effekten kunden faktisk trenger. Strengere krav til IK-verdier og mindre kapasitet i lavspent distribusjonsnett, resulterer ofte i at kundene må betale en del for kapasiteten.

På større kretser kan en søknad om lavere effektuttak (eks. 3x40A) ofte godkjennes med en gang, mens en søknad om 3x63A resulterer i en større jobb der vi må forsterke nett og transformator. Dersom nettet må forsterkes vil kunde måtte betale sin andel av forsterkningen i form av et anleggsbidrag og selve arbeidet med forsterkningen vil også ta tid å få utført.

Tenk over følgene før det søkes om økning av effekt:

  • Er ønsket effekt i Elsmart tilsvarende installert effekt x samtidighetsfaktor hos kunde?
  • Trenger kunde å lade elbilen på to timer, eller kan elbil-lader styres med lastbalansering istedenfor at overlastvern økes hos kunde?
  • Hovedsikring går hos kunde når alt står på. Har noen kontrollert anlegget for skjevlast?

Ønsker du å knyte deg til nettet, er framgangsmåten slik:

  • Ta kontakt med en godkjent installatør til å forestå den elektriske installasjonen. Det er installatøren som skal sende en forhåndsmelding til oss før arbeidet starter. Denne meldingen skal inneholde de viktigste detaljene om deg som kunde og nødvendige data om installasjonen som er nødvendig for å behandle søknaden.
  • Kostnaden med nødvendig etablering eller forsterking av strømnettet må dekkes av kunde. Denne kostnaden kalles anleggsbidrag og blir regnet ut etter gjeldene regler
  • Det er viktig at vi får returnert signert avtale og aksept av kalkulert kostnad før vi starter på arbeidet med tilkoplingen.
  • Når installasjonsarbeidet er ferdig og klart for tilknytning, sender installatøren en ferdigmelding til oss.
  • Vi monterer måler, kopler til anlegget, og sender faktura på tilknytning.