Kabelpåvisning

Før du skal grave må du ta kontakt med oss for å klarlegge om det finnes kabler i bakken der du skal grave.
Er det kabler i området, må du be om påvisning av Energiverkets jordkabler.
Det foreligger et fortrykt skjema som skal utfylles.
Entreprenøren underskrive før igangsetting.

Kontakt må tas minimum 3 dager før graving.
Dersom du forårsaker kabelbrudd må du dekke reparasjonskostnadene - i tillegg til at du kan komme i erstatningsansvar.

Ved arbeide nær høyspentlinjer (30m) skal nettselskapet kontaktes for avklaring av sikringstiltak.