Feil på gatelys?

Publisert av Janne

24.10.21, kl 15:34

Rakkestad kommune er avhengig av tilbakemeldinger fra innbyggerne i kommunen om mørke strekninger, mørke pærer, nedrevne gatelyskabler, skjeve eller skadede stolper etc. for å kunne vedlikeholde og rette opp feil og mangler.

Mørke gatelys, feil og mangler kan meldes til Rakkestad kommune via "Gata mi", postmottak@rakkestad.kommune.no eller på tlf. 69 22 55 00.

Når det gjelder meldinger som angår RV22 Mysenveien/Haldenveien, RV111 Sarpsborgveien og FV124 Strømfossveien/Eidsbergveien, så kan Statens Vegvesen/Østfold Fylkeskommune kontaktes på tlf. 175