Nysgjerrig på solenergi?

Solenergi er gratis lys og varme. Energien overføres i form av solstråling, og er tilgjengelig over hele verden. Energien er relativt jevnt fordelt mellom alle land. Derfor kan solenergi utnyttes og bli den viktigste fornybare energikilden i framtiden. Energistrålingen fra solen er 15 000 ganger større enn den energimengden vi bruker, så potensialet er stort.

Solenergi kan utnyttes både til oppvarminig ved hjelp av en solfanger, og til å produsere strøm, enten ved hjelp av solceller eller i solvarmekraftverk.

I Norge dimensjoneres gjerne solcelleanlegg til eget bruk, slik at en bruker mest mulig av strømmen selv. Det er vanligvis langt bedre økonomi i dette fremfor at energien selges. Ved dimensjonering av solcelleanlegget, er det nyttig å vite så mye som mulig om energiforbruket i det aktuelle bygget.

Ved å se på hvor mye elektrisitet som benyttes de ulike månedene og gjennom et døgn, så kan solcelleanlegget tilpasses dette. Det kan også være mulig å flytte noe forbruk til tider på døgnet hvor det er mer produksjon av solstrøm. Dette kan for eksempel gjøres ved å legge inn en styring på varmtvannsbeholderen slik at denne begrenser oppvarmingen til tider på døgnet når solen er oppe.

 

 

SOLCELLER

Solceller konverterer energien i solstråler til elektrisitet ved hjelp av den fotovoltaiske effekten. Solceller benevnes derfor ofte PV etter det engelske uttrykket PhotoVoltaics. Et solcellepanel er satt sammen av flere solceller, og flere paneler som er koblet sammen utgjør et solcelleanlegg. Solceller kan benyttes direkte på bygg, i større solcelleparker for elektrisitetsproduksjon eller som strømkilde der det ikke er kraftnett.

I Norge er det vanlig med mindre solcelleanlegg på hytter, og disse er uavhengig av kraftnettet. Solceller er nå også vanligere for næringsbygg og privatbygg, tilkoblet nettet. Eieren kan da selge strøm til strømleverandøren i perioder hvor det produseres mer elektrisitet enn bygget trenger. I Norge kalles slike solstrømprodusenter plusskunder. 

 

Solcellepanel

Består av flere solceller (Normalt 60 stk) der hver har en spenning ca 0,5Volt
Fotoner «slår» løs elektroner i solcellemodulen som blir til strøm dersom den «fanges» opp før den blir fotoner (les varme) igjen.
Et standard silisium basert solcellepanel er: 100x165cm Effekt mellom 240-320Wp pr panel

 

     

 

 

Solcelleanlegg

Et solcelleanlegg består av flere solcellepaneler koblet i serie. Dette gir en likespenning opp til 1000VDC. Panelene kobles til en vekselretter som gir ut en vekselspenning som tilknyttes elektriske anlegget i huset ditt.

Nøkkeltall og begreper

  • Solceller leverer typisk 100–170 kWh strøm/m2 solcelleareal
  • Et solcelleanlegg produserer ca. 700–1000 kWh per installert kWp per år

Hvor mye strøm man får avhenger av hvor i landet solcelleanlegget er plassert, systemløsning, orientering, helningsvinkel og effektivitet på anlegget.

Hva er kW, kWp, kWh?

kW:   Effekten til anlegget
kWp: kiloWatt-peak betyr merkeeffekt, som betyr effektkapasitet ved standard test forhold
kWh: Energi fra anlegget