Hvordan virker en varmepumpe

Varmepumper er forskjellige fra ovn, i den forstand at ovnen lager "ny" varme, mens varmepumpen henter varme som allerede finnes i omgivelsene. Den vanligste typen varmepumpe kalles luft til luft. Den henter varme fra uteluften og frigjør denne inne i huset. Hvis du får maksimal effekt fra din Panasonic Flagship HE9GKE varmepumpe, så tilfører du 1 kilowattime, og får 5,40 ut (ved + 7 grader Celcius utetemperatur). Her finner du den økonomiske fordelen.
Varmepumper levert av Panasonic er stillegående, har høy kvalitet og lang levetid.
Den nye generasjon varmepumper har et lavt energiforbruk med høy virkningsfaktor (COP), som gir forbedret energisparing og bedre luftkvalitet. Dessuten sparer den miljøet.
Samtlige varmepumper har et stort potensial i å minske energiforbruket, og dermed også redusere utslipp av blant annet CO2. I tillegg gir de deg økt komfort, ikke bare ved varme, men også ved å redusere støvpartikler i ditt innemiljø. Avansert filterteknologi forebygger astma og allergiplager. Varmpumper anbefales brukt i alle hjem av Norges Naturvernforbund, som er vår samarbeidspartner.

Nyhet! E-ion Luftrensersystem er et unikt system i flere av våre varmepumper som sjekker luften i din bolig 24 timer i døgnet med en Patrol Sensor. Når støv og forurensing blir oppdaget, starter luftrensersystemet umiddelbart og renser luften i rommet.