Noe av det verste som som kan skje i ditt hjem er brann.
Over 40% av branner i Norge har en elektrisk årsak.

Mange branner starter på grunn av likegyldighet, uvitenhet og glemsomhet. Dette kan resultere i farlig og feil bruk av elektriske apparater

Enkle tips for et mer el-sikkert hjem

  • Vær tilstede under matlaging - tørrkoking er en av de vanligste årsakene til boligbrann. Skru ned varmen om du blir forstyrret. Slå av etter bruk! Gjør det også til en vane å rengjøre kjøkkenvifta regelmessig
  • Vask ikke klær om natten eller når du ikke er hjemme - Oppvask-, vaskemaskin og tørketrommel skal bare brukes når du er våken og hjemme. Husk rengjøring av lofilter!
  • Vær forsiktig med skjøteledninger - De er kun ment for midlertidig bruk
  • Slå av apparater som ikke er i bruk - Vær også nøye med å ta ut stikkontakten
  • Sikker lading - Lad kun når du er våken og tilstede. Unngå å lade produkter på soverommet. Benytt kun originalt ladeutstyr.
  • Sjekk regelmessig for varmegang - Gjør det til en vane å sjekke støpsler, stikkontakter og brytere.
  • Sørg for at du har jordfeilbryter - Sjekk at jordfeilbryter(e) og eventuelt jordfeilvarsler reagerer på testknapp. Kontroller også at sikringsskapet er ryddig og at dør er lukket
  • Kontroller jevnlig at røykvarslere og brannslukningsapparat fungerer som normalt!

Komfyrvakt - en god investering

Med denne kampanjen ønsker vi å fokusere på branner som starter på komfyren, at flere skal se at dette også gjelder dem, og at flere skaffer seg komfyrvakt. Det viktigste enkelttiltaket for å redusere antall branner og omkomne er å få flere til å installere komfyrvakt.

Hvem står bak kampanjen
Komfyrvaktkampanjen er en del av satsningen «Alt vi kan mot brann», som er en felles, nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid. Bak «Alt vi kan mot brann» står Nasjonal koordineringsgruppe for brannkommunikasjon som består av DSB, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk Brannbefals Landsforbund, Feiermesterens landsforening, Branninformasjonsforum, DLE, Sakkyndige selskap og NELFO.