Aidon strømmåler

I normal drift viser display totalt energiforbruk. Dersom man trykker inn knapp for endret visning
i display, vises dato og klokkeslett

Historiske verdier for energiforbruket lagres i måleren og kan vises på display ved hjelp av knapp for endret visning i display.
Man kan se totalforbruk for de siste fire måneder, per dag og per time

Lysdioder og trykknapper for strømbryter

Om varseltrekant vises i målerens display, indikerer dette en feilsituasjon. Da må du ta kontakt med oss!

HAN-porten finner du her: