Regjeringen har lagt frem forslag til en støtteordning for høye strømpriser, og Rakkestad Energi skal bidra til å følge opp og sørge for at din strømregning blir lavere i månedene fremover.
Hvem får kompensasjon?

Alle husholdningskunder vil få kompensasjon for strømmen de bruker. Ordningen gjelder for private med forbrukskode 35. Dersom abonnementet er registret som næring, dekkes man ikke av ordningen.

Må jeg gjøre noe for å få kompensasjon?

Som husholdningskunde trenger du ikke gjøre noe som helst for å få kompensasjon – beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien. Ordningen gjelder fra og med desember til og med mars. Hvis du har rett på støtte, vil du få det første fratrekket på fakturaen du mottar allerede i januar.

Når gjelder ordningen fra?

Ordningen vil gjelde allerede fra og med strømregningen for desember, som faktureres i januar, og ordningen vil vare til og med mars 2022.

Hvor mye kompensasjon har jeg krav på?

Ordningen innebærer at kunden får kompensert 55% av kostnadene over 70 øre/kWh ekskl. mva. i desember. Fra januar har kompensasjonen økt til 80%
Dette betyr at hvis gjennomsnittlig spotpris i ditt område er mer enn 70 øre/kWh (ekskl. mva.) i løpet av én måned, har du rett på kompensasjon – uansett hvilken strømavtale du har. Taket for kompensasjon er 5000 kWh per måned, og forbruk over dette blir ikke kompensert.

Hvor mye blir jeg kompensert?

Her viser vi to eksempler, hvor vi tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig spotpris for desember på 120 øre/kWh. Kompensasjonen vil variere ut fra forbruk og gjennomsnittlig spotpris.

Enebolig:
Forventet forbruk desember: 3 280 kWh
Kompensasjon: 1 025 kr

Leilighet:
Forventet forbruk desember: 1 336 kWh
Kompensasjon: 418 kr

Hvem har ansvaret?

Det er Rakkestad Energi som har ansvaret for å gjennomføre støtteordningen for husholdning i vårt nettområde og beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet videreført til neste faktura, Beløpet kan også utbetales om ønskelig. Ta kontakt med oss for å oppgi kontonummer for utbetaling.

Mange kunder har strøm og nettleie på samme faktura. Det betyr at fratrekket kommer på strømregningen, men det er Rakkestad Energi som sørger for at kompensasjonen blir rett. Dersom du har spørsmål om kompensasjonsordningen, kan du kontakte oss.