Nettleie for bedriftskunder med årsforbruk over 100 000 kWh

Nettleien består av flere ledd:

  • Fastledd: Den faste kostnaden er en avtale som gir deg tilgang til strøm 
  • Energiledd: Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker
  • Effektledd: Effektleddet kommer i tillegg til den faste og variable kostnaden, og avregnes etter anleggets høyeste effekt pr måned
  • Reaktiv effektledd: Avregnes etter anleggets høyeste reaktive timesverdi pr måned som overstiger 30% av aktiv effekt. Les mer under punktet om reaktiv effekt
  • Avgifter: Lovpålagte, statlige avgifter - Forbrukeravgift, enovaavgift og mva


Priser gjeldene fra 01.01.2024 (N200)

Fastledd

eks mvainkl mva
Fastbeløp pr mnd500

625

kr/mnd

Energiledd

eks mvainkl mva
Lik hele året

8,00

10,00

øre/kWh

Effektledd

eks mvainkl mva

Vinter (november - mars)

75,00

93,75

kr/kW/mnd
Sommer (april - oktober)32,00

40,00

kr/kW/mnd

Reaktiv effekt

Anlegg som trekker reaktiv effekt fra elektrisitetsnettet legger beslag på overføringskapasitet, fører til økte nettap og påvirker spenningsforholdene i nettet. Ved uttak av reaktiv effekt utover angitt grense kan Rakkestad Energi kreve at kunden bedrer anleggets effektfaktor. Alternativt må kunden betale gjeldende tariff for det overskytende uttaket av reaktiv effekt. Tariffering av reaktiv effekt skal bidra til at det installeres kompenseringsanlegg der det er behov for dette.

eks mvainkl mva
Vinter (november - mars)

35

43,75

kVAr/mnd
Sommer (april - oktober)1518,75kVAr/mndAvgifter

eks mvainkl mva
Forbrukeravgift januar-mars 20239,5111,89øre/kWh
Forbrukeravgift april-desember 2023

16,44

20,55

øre/kWh
Forbrukeravgift lav sats*0,580,725øre/kWh
Enovaavgift næring8001000kr/år


* Gjelder for næringskunder med næringskode 05-33 - les mer her
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifterVi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endring i prisene under oppdatering av siden