Med den nye nettleiemodellen får du muligheten til å påvirke nettleieprisen ved å flytte noe av strømforbruket ditt til tider på døgnet hvor belastningen i strømnettet ikke er så stor. 

Nettleien består av tre ledd:

  • Fastledd: Det du betaler for å ha tilgang til strøm. Fastleddet bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste toppene forrige måned. Se trinn under
  • Energiledd: Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker. 
  • Avgifter: Statlige, lovpålagte avgifter - Forbrukeravgift, Enovaavgift og mva


Priser gjeldene fra 01.07.2024 (N100H)

Fastledd

Gjennomsnittet av de tre timene (ulike døgn) du hadde høyest forbruk forrige måned avgjør hvor mye du skal betale i fastbeløp
Var gjennomsnittet for de 3 timene 8 kW, havner du i trinn 5-10 kW og skal betale kr 463,- (inkl mva). Fastleddet vil derfor ikke være likt hver måned slik som tidligere. De høyeste toppene kan du se på min side

De fleste privatkunder vil havne i de tre første trinnene.

TrinnKapasitetsleddeks mvainkl mva
10-2 kW

210

263

kr/mnd
22-5 kW

290

363

kr/mnd
35-10 kW

370

463

kr/mnd
410-15 kW

480

600

kr/mnd
515-20 kW

590

738

kr/mnd

For kunder med høyere timesmaks (Trinn 6-10)
TrinnKapasitetsleddeks mvainkl mva

6

20-25 kW

720

900

kr/mnd

7

25-50 kW

1300

1625

kr/mnd

8

50-75 kW

2000

2500

kr/mnd

9

75-100 kW

2500

3125

kr/mnd

10

100-150 kW

5000

6250

kr/mnd

Energiledd

Periodeeks mvainkl mva
Dag

26,00

32,50

øre/kWh
Natt og helg

21,00

26,25øre/kWh


  Dag = kl 06:00-22:00
  Natt = kl 22:00-06:00
  Helg = lørdag og søndag

Avgifter 

eks mva

inkl mva
Forbruksavgift januar-mars 20249.5111,89øre/kWh
Forbruksavgift april-desember 202416,44

20,55

øre/kWh
Enova Privat1,00

1,25

øre/kWh


Les mer om redusert forbruksavgift på regjeringen.no
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter

Spesielle bestemmelser

  • Kunder som ikke har betalt ved forfall, ilegges forsinkelsesrenter etter offentlige satser
  • Varsel ved for sen betaling belastes med gebyr etter offentlige satser
  • Gjenåpning etter stengning i arbeidstiden kr 2000,- (inkl mva)
  • Ny måler uten kommunikasjonsenhet kr 156,25,- kr/mnd (inkl mva)


Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endring i prisene under oppdatering av siden