Med den nye nettleiemodellen får du muligheten til å påvirke nettleieprisen ved å flytte noe av strømforbruket ditt til tider på døgnet hvor belastningen i strømnettet ikke er så stor. 

Nettleien består av tre ledd:

  • Fastledd: Det du betaler for å ha tilgang til strøm. Fastleddet bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste toppene forrige måned. Se trinn under
  • Energiledd: Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker. 
  • Avgifter: Statlige, lovpålagte avgifter - Forbrukeravgift, Enovaavgift og mva


Her får du en fullstendig oversikt over de nye prisene (N100H)

Fastledd

Gjennomsnittet av de tre timene (ulike døgn) du hadde høyest forbruk forrige måned avgjør hvor mye du skal betale i fastbeløp
Var gjennomsnittet for de 3 timene 8 kW, havner du i trinn 5-10 kW og skal betale kr 438,- (inkl mva). Fastleddet vil derfor ikke være likt hver måned slik som tidligere. De høyeste toppene kan du se på min side

De fleste privatkunder vil havne i de tre første trinnene.

TrinnKapasitetsleddeks mvainkl mva
1 0-2 kW

190

238

kr/mnd
22-5 kW

270

338

kr/mnd
35-10 kW

350

438

kr/mnd
410-15 kW

430

538

kr/mnd
515-20 kW

510

638

kr/mnd

For kunder med høyere timesmaks (Trinn 6-10)
TrinnKapasitetsleddeks mvainkl mva

6

20-25 kW

610

763

kr/mnd

7

25-50 kW

1010

1263

kr/mnd

8

50-75 kW

1500

1875

kr/mnd

9

75-100 kW

2000

2500

kr/mnd

10

100-150 kW

4000

5000

kr/mnd

Energiledd

Periodeeks mvainkl avgifter
Dag

24,40

51,01

øre/kWh
Natt og helg19,4044,76øre/kWh


  Dag = kl 06:00-22:00
  Natt = kl 22:00-06:00
  Helg = lørdag og søndag

Avgifter

eks mva

inkl mva
Forbruksavgift januar-mars 20239.1611,45øre/kWh
Forbruksavgift april-desember 202315,4119,26øre/kWh
Enova Privat1,00

1,25

øre/kWh

Les mer om redusert forbruksavgift på regjeringen.no
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter

Spesielle bestemmelser

  • Kunder som ikke har betalt ved forfall, ilegges forsinkelsesrenter etter offentlige satser
  • Varsel ved for sen betaling belastes med gebyr etter offentlige satser
  • Gjenåpning etter stengning i arbeidstiden kr 2000,- (inkl mva)
  • Ny måler uten kommunikasjonsenhet kr 156,25,- kr/mnd (inkl mva)


Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endring i prisene under oppdatering av siden