Bedrifter og næringskunder med et årsforbruk under 100.000 kWh går inn i samme type modell som privatkunder. 

Med den nye nettleiemodellen får dere muligheten til å påvirke nettleieprisen ved å flytte noe av strømforbruket til tider på døgnet hvor belastningen i strømnettet ikke er så stor.

Nettleien består av tre ledd:

  • Fastledd: Det du betaler for å ha tilgang til strøm. Fastleddet bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste toppene forrige måned. Se trinn under
  • Energiledd: Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker.
  • Avgifter: Statlige, lovpålagte avgifter - Forbrukeravgift, Enovaavgift og mva


Her får du en fullstendig oversikt over de nye prisene (N100H)

Fastledd

Avregnes etter gjennomsnittet av de tre timene (fordelt på ulike døgn) bedriften hadde høyest forbruk 
Var gjennomsnittet for de 3 timene 8 kW, havner du i trinn 5-10 kW og skal betale kr 438,- (inkl mva). Fastleddet vil derfor ikke være likt hver måned slik som tidligere

TrinnKapasitetsleddeks mvainkl mva
10-2 kW

190

238

kr/mnd
22-5 kW

270

338

kr/mnd
35-10 kW

350

438

kr/mnd
410-15 kW

430

538

kr/mnd
515-20 kW

510

638

kr/mnd

For kunder med høyere timesmaks (Trinn 6-10)
TrinnKapasitetsleddeks mvainkl mva

6

20-25 kW610763kr/mnd

7

25-50 kW10101263kr/mnd

8

50-75 kW15001875kr/mnd

9

75-100 kW20002500kr/mnd

10

100-150 kW40005000kr/mnd

Hvis virksomheten bruker rundt 20.000 kWh i året, vil dere sannsynligvis befinne dere mellom trinn 1 og 4. For å finne ut hvilket trinn virksomheten normalt sett vil ligge, anbefaler vi å bruke min side. Der finner du detaljert forbruksinformasjon ned på timesnivå.

For næringskunder som bruker elektrisk oppvarming vil det være naturlig å stige et nivå eller to om vinteren.

Energiledd

Periodeeks mvainkl mva
Dag

24,40

30,50

øre/kWh
Natt og helg19,4024,25øre/kWh


  Dag = kl 06:00-22:00
  Natt = kl 22:00-06:00
  Helg = lørdag og søndag

Avgifter

eks mvainkl mva
Forbrukeravgift januar-mars 20239,1611,45øre/kWh
Forbrukeravgift april-desember 2023

15,41

19,26øre/kWh
Forbrukeravgift lav sats*0,5460,682øre/kWh
Enovaavgift næring8001000kr/år

* Gjelder for næringskunder med næringskode 05-33 - les mer her
Les mer om redusert forbruksavgift på regjeringen.no
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter

Spesielle bestemmelser

  • Kunder som ikke har betalt ved forfall, ilegges forsinkelsesrenter etter offentlige satser
  • Varsel ved for sen betaling belastes med gebyr etter offentlige satser
  • Gjenåpning etter stengning i arbeidstiden kr 2000,- (inkl mva)
  • Ny måler uten kommunikasjonsenhet kr 156,25,- kr/mnd (inkl mva)


Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endring i prisene under oppdatering av siden