Bedrifter og næringskunder med et årsforbruk under 100.000 kWh går inn i samme type modell som privatkunder. 

Med den nye nettleiemodellen får dere muligheten til å påvirke nettleieprisen ved å flytte noe av strømforbruket til tider på døgnet hvor belastningen i strømnettet ikke er så stor.

Nettleien består av tre ledd:

  • Fastledd: Det du betaler for å ha tilgang til strøm. Fastleddet bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste toppene forrige måned. Se trinn under
  • Energiledd: Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker.
  • Avgifter: Statlige, lovpålagte avgifter - Forbrukeravgift, Enovaavgift og mva


Priser gjeldene fra 01.01.2024 (N100H)

Fastledd

Avregnes etter gjennomsnittet av de tre timene (fordelt på ulike døgn) bedriften hadde høyest forbruk 
Var gjennomsnittet for de 3 timene 8 kW, havner du i trinn 5-10 kW og skal betale kr 438,- (inkl mva). Fastleddet vil derfor ikke være likt hver måned slik som tidligere

TrinnKapasitetsleddeks mvainkl mva
10-2 kW

190

238

kr/mnd
22-5 kW

270

338

kr/mnd
35-10 kW

350

438

kr/mnd
410-15 kW

430

538

kr/mnd
515-20 kW

510

638

kr/mnd

For kunder med høyere timesmaks (Trinn 6-10)
TrinnKapasitetsleddeks mvainkl mva

6

20-25 kW

610

763

kr/mnd

7

25-50 kW10101263kr/mnd

8

50-75 kW15001875kr/mnd

9

75-100 kW20002500kr/mnd

10

100-150 kW40005000kr/mnd

Hvis virksomheten bruker rundt 20.000 kWh i året, vil dere sannsynligvis befinne dere mellom trinn 1 og 4. For å finne ut hvilket trinn virksomheten normalt sett vil ligge, anbefaler vi å bruke min side. Der finner du detaljert forbruksinformasjon ned på timesnivå.

For næringskunder som bruker elektrisk oppvarming vil det være naturlig å stige et nivå eller to om vinteren.

Energiledd

Periodeeks mvainkl mva
Dag

24,00

30,00

øre/kWh
Natt og helg19,0023,75øre/kWh


  Dag = kl 06:00-22:00
  Natt = kl 22:00-06:00
  Helg = lørdag og søndag

Avgifter

eks mvainkl mva
Forbrukeravgift januar-mars 20239,5111,89øre/kWh
Forbrukeravgift april-desember 2023

16,44

20,55

øre/kWh
Forbrukeravgift lav sats*0,580,725øre/kWh
Enovaavgift næring8001000kr/år


* Gjelder for næringskunder med næringskode 05-33 - les mer her
Les mer om redusert forbruksavgift på regjeringen.no
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter

Spesielle bestemmelser

  • Kunder som ikke har betalt ved forfall, ilegges forsinkelsesrenter etter offentlige satser
  • Varsel ved for sen betaling belastes med gebyr etter offentlige satser
  • Gjenåpning etter stengning i arbeidstiden kr 2000,- (inkl mva)
  • Ny måler uten kommunikasjonsenhet kr 156,25,- kr/mnd (inkl mva)


Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endring i prisene under oppdatering av siden