Manglende vedlikehold av en varmepumpe reduserer ytelsen, og øker strømforbruket.

En varmepumpe krever ikke mye vedlikehold sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer, men for at varmepumpen skal fungere optimalt i årene som kommer er vedlikehold og rengjøring en nødvendighet.

Innedelen
Innedelen av varmepumpen kan enkelt rengjøres utvendig med en klut. Filtrene inni kan være vanskeligere og komme til, men skal også rengjøres jevnlig. Det anbefales en gang i måneden. Blir filtrene tette reduseres varmeeffekten betraktelig. Det enkleste er å bruke støvsuger og vaske med såpevann på de fremste filtrene.
Rengjøring av lamellene bak filtrene bør overlates til fagfolk!

Utedelen
Utedelen bør kun sees på av fagfolk, men det er allikevel viktig å følge med at den fungerer som den skal. Spesielt på kalde dager er det viktig å se til at avrimingen fungerer. Om det samles is på utedelen er det viktig å få fjernet isen så raskt som mulig.

Service utført av fagperson
I tillegg til enkelt vedlikehold du selv gjør, er det anbefalt å få utført service av fagperson hvert 2. år. Dette er også viktig for å opprettholde garantien på varmepumpen.

På et servicebesøk sjekkes følgende:

  • Visuell kontroll: Sjekke at deksler, paneler, rør og tilkoblinger er hele
  • Rengjøring: Rengjøring og rens av innedel, register og filtre (filter byttes ved behov om ønskelig, mot et tillegg i prisen) samt rengjøring av utedel og register (varmeveksler)
  • Funksjonskontroll: Temperaturkontroll (både varme og kjøledrift), generell kontroll av fjernkontroll og test funksjon, samt lese av eventuelle feilkoder

Rakkestad Energi utfører service på varmepumper
Ta kontakt for å avtale tid!