Elektrisk arbeid

Du er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget er i orden. Alt arbeid på elektriske anlegg skal utføres av en elvirksomhet som er registrert i myndighetenes sentrale register.

Et elektrisk anlegg består av ledninger, koblingsbokser, stikkontakter, sikringer, sikringsskap mm. Dette kalles «installasjonsmateriell» på fagspråket. Hvis det slurves med vedlikeholdet av dette, kan det føre til varmgang og brann.

Arbeid på et elektrisk anlegg skal ledes av en faglig ansvarlig (installatør) og utføres av en elektrofagarbeider (elektriker). Begge skal oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Du bør sjekke om din installatør er registrert i Elvirksomhetsregisteret hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Skriv inn navnet på virksomheten du tenker å engasjere. Vet du ikke hvilken installatør du skal leie inn, kan du taste inn kommunenavnet og få opp liste med registrerte virksomheter i aktuelle kommune. Kun de som er oppført i registeret har lov til å utføre elektrisk arbeid i Norge.

Virksomhetene er underlagt tilsyn fra Det lokale eltilsyn (DLE) for å sikre at de har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre arbeidene på en trygg måte.